ÚVOD / REFERENCE / DOMOV NOVÁČEK

Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň – Skvrňany

Investor:

České sdružení Církve adventistů sedmého dne Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5

Projektant:

ATELIER SOUKUP s.r.o.
Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň

Předmět díla:
Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného víceúčelového objektu, umístěného v sídlištní zástavbě v městské části Skvrňany, v ulici Malesické. Dispoziční uspořádání je volně inspirováno tvarem ryby, starokřesťanského symbolu, vnější tvar pak trupem lodi, která svou úzkou a zdviženou přídí vytvoří ochranný štít. Součástí stavby je pohybová zahrada s chodníky, sportovním hřištěm, dětskými prolézačkami a parkovištěm.

Termín realizace:
07/2009 – 06/2010

Cena: 31,8 mil. Kč bez DPH