ÚVOD / REFERENCE /KOZOLUPY FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ/

Zázemí fotbalového hřiště

Investor:

Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy

Projektant:

A1atelier Plzeň s.r.o., Jiráskovo náměstí 678/33, 326 00 Plzeň

Předmět díla:

 Novostavba jednopodlažního objektu sloužícího jako zázemí fotbalového hřiště (klubovna, šatny, hygienické zázemí). Objekt je tvořen monolitickými železobetonovými sloupy a stěnami z betonových tvárnic s tepelnou izolací založený na žb pasech s pultovou střechou. Součástí stavby je provedení vnějších a vnitřních výplní otvorů, jsou provedeny úpravy tras stávajících přípojek, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, elektro a VZT a sadové a terénní úpravy.

Termín realizace:
07/2020 – 05/2021

Cena: 10,7 mil. Kč bez DPH