ÚVOD / REFERENCE /K.D. KAZNĚJOV/

Komunitní centrum Stará radnice – stavební práce

Investor:

Město Staňkov, Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov

Projektant:

Ing. Hajšman PhD., Chlum 77, 332 04 Nezvěstice

Předmět díla:

Rekonstrukce stávající historické dvoupodlažní částečně podsklepené budovy. Byly provedeny z části nové stropní konstrukce, nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, nový výtah, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a terénní úpravy.

Termín realizace:
01/2019 – 11/2019

Cena: 12,7 mil. Kč bez DPH