ÚVOD / REFERENCE /KOMUNITNÍ CENTRUM KYŠICE/

Komunitní centrum Kyšice – Stavební práce

Investor:

Obec Kyšice, Horní Náves 136, 330 01, Kyšice

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s., Kollárova 24, 301 00, Plzeň

Předmět díla:

 Rekonstrukce stávajícího dvoupodlažního objektu, který bude využíván jako zázemí pro zájmovou činnost a nově navržená přístavba sloužící jako knihovna a klubovna. Nosné svislé konstrukce byly provedeny zděné a to i u stávajícího objektu a to z důvodu nedostatečné soudržnosti pojiva a provázanost obvodového zdiva. Dále byly provedeny nové stropní konstrukce, nový dřevěný krov a střešního pláště, nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, nová kanalizační a vodovodní přípojka, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a VZT a provedení zpevněných ploch.

Termín realizace:
11/2021 – 09/2022

Cena: 8,0 mil. Kč bez DPH