ÚVOD / REFERENCE / KOMUNITA VRŠÍČEK/

Rekonstrukce terapeutické komunity Vršíček

Investor:

Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Husova 14, 301 00 Plzeň

Projektant:

projektová kancelář Ing. arch. Martin Kondr, Jana Jakuba Ryby 74, 323 22 Plzeň

Předmět díla:
Rekonstrukce stávajícího areálu bývalé hájovny na sídlo komunity a budovu pro pracovní terapii včetně oplocení a zpevněných ploch. Součástí rekonstrukce je nové provedení splaškové a dešťové kanalizace a požárních nádrží.

Termín realizace:
05/2011 – 04/2012

Cena: 14,5 mil. Kč bez DPH