ÚVOD / REFERENCE /KINO PLASY
/

Stavební úpravy objektu č.p. 41 Plasy a změna užívání prostor 1. NP – restaurace

Investor:

Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Projektant:

AIP Plzeň spol. s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň

Předmět díla:

 Rekonstrukce stávajícího objektu kina a přilehlého objektu. Rekonstruovaný objekt bude nadále sloužit jako kino a příležitostně pro koncerty, společenské setkání občanů a plesy. V přízemí objektu je nově vybudovaná restaurace. Součástí rekonstrukce je provedení vnějších a vnitřních výplní otvorů včetně požární rolety. Dále pak provedení výměny střešního a vnějšího pláště objektu, provedení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechniky, zdravotní instalace, vytápění a terénních a vegetačních úprav.

Termín realizace:
07/2016 – 11/2018

Cena: 46,0 mil. Kč bez DPH