ÚVOD / REFERENCE /KAPLE CHLUMČANY/

Kaple Panny Marie Pomocné, Chlumčany 

Investor:

Obec Chlumčany, Družstevní 332, 334 42 Chlumčany

Projektant :

ATELIER SOUKUP s.r.o., Klatovská 11, 301 38 Plzeň

Předmět díla:

yly zachovány všechny historické konstrukce a detaily, zejména kamenické prvky u vstupu, výplně otvorů (dřevěná okna a dveře), dochované omítky s detaily, nátěry a další.
Zásadní úpravou návrhu byla sanace dřevěné konstrukce krovu a provedení nového střešního pláště včetně opravy zvoničky a atributu. Další zásadní úpravou bylo odvlhčení objektu a odvodnění okolí kostela s úpravu zpevněných ploch kolem kostela a odstranění nevhodné sanační omítky. Při provádění vnějších omítek byly zachovány veškeré plastické dekorativní i architektonické prvky fasády. Kamenické prvky, sluneční hodiny na fasádě, oltáře, zábradlí kůru včetně polychromie bylo provedeno na základě restaurátorských záměrů restaurátorským způsobem, tzn. restaurátory s příslušným oprávněním ministerstva kultury ČR.
Zmíněná kaple je nemovitá kulturní památka evidována v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 18468/4-300.

Termín realizace:
06/2017 – 12/2018

Cena: 6,3 mil. Kč bez DPH