ÚVOD / REFERENCE /K.D. KAZNĚJOV/

Stavební úprava – rekonstrukce obj. K.D. Kaznějov na bytový dům s nájemním bydlením

Investor:

Město Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

Projektant:

Radim Hucl, Čechova ul. 1749/7, 320 28 Plzeň

Předmět díla:

 Rekonstrukce bývalého kulturního domu se dvěma podzemními a 4 nadzemními podlažími na bytový dům s nájemním bydlením s 28 bytovými jednotkami. Byly provedeny z části nové stropní konstrukce, nová konstrukce střechy a nový střešní plášť. Dále byly provedeny nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, nový kontaktní zateplovací systém obvodových konstrukcí, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a terénní úpravy. V rámci stavby byl proveden nový osobní výtah, šikmá schodišťová plošina pro imobilní a kuchyňské linky.

Termín realizace:
04/2018 – 09/2019

Cena: 37,9 mil. Kč bez DPH