ÚVOD / REFERENCE / IT BOHEMIA/

Nástavba administrativní části

Investor:

IT Bohemia, spol. s.r.o., Domažlická 1121/142, 318 00 Plzeň

Projektant:

SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň

Předmět díla:

V rámci stavebních úprav administrativního přístavku byla provedena nástavba 2. NP, jejíž součástí byla nová konstrukce stropu na 1.NP, nový střešní plášť a nové ocelové schodiště propojující obě podlaží. Jsou provedeny nové výplně otvorů, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT a elektro, VZT a terénní úpravy.

Termín realizace:
05/2016 – 09/2016

Cena: 4,6mil. Kč bez DPH