ÚVOD / REFERENCE /HERNA DOBŘANY/

Rekonstrukce herny stolního tenisu v Dobřanech

Investor:

TJ Dobřany, z.s., Tyršova 728, 334 41 Dobřany, město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany 

Projektant:

PLANSTAV, a.s., Kaznějovská 1216/21, 323 00 Plzeň

Předmět díla:

Rekonstrukce stávajícího jednopodlažního nepodsklepeného objektu Sokolovny, provedení obytného podkroví a přístavba objektu sloužící jako zázemí k hale. Byly provedeny nové stropní konstrukce, nová konstrukce střechy tvořená dřevěnými příhradovými vazníky a nový střešní plášť. Součástí stavby je provedení vnějších a vnitřních výplní otvorů, nového sportovního povrchu v hale. Jsou provedeny nové vnitřní instalace ZTI včetně nové kanalizační přípojky, ÚT, elektro, VZT a terénní úpravy.

Termín realizace:
03/2020 – 11/2020

Cena:19,3 mil. Kč bez DPH