ÚVOD / REFERENCE /HASIČSKÁ ZBROJNICE PRÁDLO/

Přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice Prádlo

Investor:

Obec Prádlo, Prádlo 21, 335 01 Nepomuk

Projektant:

Ing. Jiří Pangrác, Gerská 1253/46, 323 00 Plzeň

Předmět díla:

 Rekonstrukce jednopodlažní stávající hasičské zbrojnice – objekt SO1 s následnou přístavbou – objekt SO2, která tvoří zázemí pro místní dobrovolné hasiče. Součástí stavby je provedení vnějších a vnitřních výplní otvorů včetně garážových vrat do objektu SO 01, jsou provedeny nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, elektro, VZT, dále jsou provedeny nové areálové inženýrské sítě a související úpravy stávajících ploch.

Termín realizace:
10/2019 – 09/2020

Cena: 4,6 mil. Kč bez DPH