ÚVOD / REFERENCE / HALA STÖLZLE – UNION/

Přesunutí hydraulické nakládací plošiny

Investor:

STÖLZLE – UNION s.r.o., U Sklárny 300, 330 24 Heřmanova Huť

Projektant:

Ateliér Soukup s.r.o., Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň

Předmět díla:
Přístavba a stavební úprava provozních částí skladové haly č. 17 v areálu společnosti STÖLZLE – UNION s.r.o. ve Stříbře za účelem zefektivnění provozu – přesunutí hydraulické plošiny.

Termín realizace:
08/2018 – 11/2018

Cena: 1,2 mil. Kč bez DPH