ÚVOD / REFERENCE / HALA KRUKANICE/

Hala na předčištění a skladování zrnin v areálu firmy Selgen v Krukanicích

Investor:

SELGEN, a.s., Jankovcova 18, 170 37 Praha

Projektant:

 VH Steel and Construction s.r.o., Houškova 1187/25, 326 00 Plzeň

Předmět díla:
 Novostavba nezateplené haly na předčištění a skladování zrnin. Objekt je založen na základových pasech a patkách. Nosná konstrukce haly je montovaná ocelová. Opláštění stěn tvoří zděný sokl a pozinkovaný trapézový plech. Střecha je z pozinkovaného trapézového plechu. Součástí stavby je provedení nové dešťové kanalizace, prodloužení areálového rozvodu NN, silnoproudých rozvodů a zpevněných ploch.

Termín realizace:
10/2015 – 04/2016

Cena: 14, mil. Kč bez DPH