ÚVOD / REFERENCE /FN PLZEŇ OČNÍ KLINIKA/

FN Plzeň, stavební úpravy ambulancí oční kliniky v 10. NP objektu č. 17

Investor:

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Projektant:

ENPROBE, K Bukovci 214/80, 312 02 Plzeň

Předmět díla:

Stavební úpravy dvou stávajících skladů a přilehlých místností v 10.NP oční kliniky na dvě nové ambulance včetně modernizace přilehlé čekárny. Součástí stavby je provedení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechniky, zdravotní instalace a vytápění a také provedení medicinálních plynů.

Termín realizace:
01/2018 – 04/2018

Cena: 2,2mil. Kč bez DPH