ÚVOD / REFERENCE / FN PLZEŇ/

FN Plzeň – stavební úpravy pro pracoviště DIOP

Investor:

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Projektant:

FHK – stavební projekty, s.r.o., Alej Svobody 56, 323 00 Plzeň

Předmět díla:

Stavební úpravy 1. NP ve stávajícím pavilonu č. 54 v areálu Bory. Dispozičními změnami došlo ke zřízení moderního provozu pracoviště DIOP v rozsahu 10-ti lůžek. Součástí stavby je provedení vnitřních automatických dveří, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, vzduchotechniky, zdravotní instalace a vytápění a také provedení medicinálních plynů.

Termín realizace:
01/2016 – 05/2016

Cena: 13,91mil. Kč bez DPH