ÚVOD / REFERENCE / DPS BLOVICE/

Stavební úpravy objektu DPS Blovice, II. etapa

Investor:

město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

Projektant:

Ing. Václav Sládek, VS – projekt, 5. května 681, 336 01 Blovice

Předmět díla:
Provedení nového kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn na severní a západní fasádě včetně zateplení části stávající stropní konstrukce nad 4.NP. Dále provedení výměny oken a dveří v obvodových stěnách.

Termín realizace:
04/2018 – 08/2018

Cena: 3,6 mil. Kč bez DPH