ÚVOD / REFERENCE / CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/

Revitalizace Centra sociálních služeb v Toužimi – v městské části Dobrá Voda

Investor:

Klášter Nový Dvůr, Dobrá Voda, 364 01 Toužim

Projektant:

Archetyp-M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1

Předmět díla:
Rekonstrukce stávajícího areálu centra sociálních služeb v obci Dobrá Voda včetně příjezdové cesty, parkovacích ploch a chodníku. Součástí rekonstrukce je nové provedení splaškové a dešťové kanalizace a ČOV.

Termín realizace:
04/2014 – 02/2015

Cena: 14,7 mil. Kč bez DPH