ÚVOD / REFERENCE /BLOVICE VÝPRAVNÍ BUDOVA/

Blovice ON – oprava výpravní budova

Investor:

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Projektant:

 Účastníci společnosti „SEU + SP_Blovice ON – oprava VB_P“
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Předmět díla:

 Rekonstrukce stávajícího třípodlažního částečně podsklepeného objektu výpravní budovy. Byly provedeny sanace objektu infuzními clonami, sanace konstrukce krovu a nová střešní krytina. V 1. NP byly provedeny nové SDK konstrukce, obnova povrchů podlah a vnitřních stěn a celková rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost včetně dodávky mincovníku. Ve 2. NP byla provedena rekonstrukce dvou bytů včetně sociálního zázemí. Dále byly provedeny nové výplně vnějších a vnitřních otvorů, zateplení soklové části a nová vnější omítka včetně fasádního nátěru, nové vnitřní instalace ZTI, ÚT, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, VZT a terénní úpravy.

Termín realizace:
12/2020 – 6/2021

Cena: 10,3 mil. Kč bez DPH