ÚVOD / REFERENCE / BD SOUKENICKÁ ROKYCANY/

Zateplení objektu BD s čp. 450 a 451, ul. Soukenická, Rokycany

Investor:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

Projektant:

Area Projekt s.r.o., projektová a inženýrská kancelář,
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10

Předmět díla:

Celková rekonstrukce vnějšího pláště objektu spočívající v provedení zateplení střechy a nového kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn. Dále byla provedena rekonstrukce okapových chodníků, nové klempířské prvky a nový hromosvod.

Termín realizace:
06/2019 – 09/2019

Cena: 3,9 mil. Kč bez DPH