ÚVOD / REFERENCE / BD BARÁKOVA ROKYCANY/

Zateplení bytového domu ul. Barákova 764 a 765 v Rokycanech

Investor:

Společenství vlastníků Barákova 764, 765 Rokycany, Barákova 764, Nové město, 337 01 Rokycany

Projektant:

Ing. arch. Petra Šmolíková, Škroupova 1091/II, 337 01 Rokycany

Předmět díla:
 Celková rekonstrukce vnějšího pláště objektu spočívající v provedení nového kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn a zateplení půdy a podkroví. Dále byla provedena rekonstrukce okapových chodníků, nové klempířské prvky (parapety) a oprava hromosvodu.

Termín realizace:
05/2019 – 09/2019

Cena: 2,6 mil. Kč bez DPH